Cảm âm Nguyện Tình – OST Mộ Vương Chi Vương

Loading...

Cảm âm Nguyện Tình – OST Mộ Vương Chi Vương

la sol la do 2 la sol la re
la sol la do2 la sol do2 la
re2 la sol
do2 sol fa
la fa sol mi re
la sol la do2 la sol la re
la sol la do2 la sol do2 la
re2 la sol
do2 sol fa
la fa sol do2 re2
fa2 mi2 re2 do2 la sol do2 la
fa2 mi2 re2 do2 re2 la2 la2
fa2 mi2 re2 do2 re2 la2 la2 sol2 fa2
sol2 la2 re2 sol2 la2 re2 do2 re2
Dùng tiêu rê

Cảm âm sáo trúc Nguyện Tình – OST Mộ Vương Chi Vương, bản cảm âm hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức, Xin cảm ơn các bạn

Loading...