Cảm âm An Hà Kiều | Nhạc Trung Hoa Hay Nhất Tiktok

Cảm âm An Hà Kiều | Nhạc Trung Hoa Hay Nhất Tiktok
Re2 mi2 la2 sol2 la re2 re2 mi2 sol2 mi2

Re2 mi2 la2 sol2 la re2 re2 mi2 sol2 mi2

Mi2 re2 do2 do2 re2 mi2 sol2 mi2

La2 la2 la2 re2 do2 re2 do2 re2 mi2 la

Viết một bình luận