Cảm âm bài Chẳng Thể Nói Ra – Hương Ly

Loading...
Đọc lại từng dòng tin nhắn em gửi anh từ rất lâu
Do fa fa fa sol la sol fa sol sol la sol
Một chút yêu thương muộn màng
La sib la sol re fa#
Một chút nhớ thương vội vàng
La sib la sol re re 
Từng ngày trôi qua vẫn thế anh lặng im ở phía xa
Do re fa sol la la sol fa sol sol la sol
Anh thấy em yêu một người
La sib la sol do re
Anh thấy em bước bên ai
La sib la do2 la sol-fa 
Loading...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *