Cảm âm bài Đi Học

Cảm âm bài Đi Học

Hôm qua em tới trường 

Do2 do2 do2 re2 do2 la-sol

Mẹ dắt tay từng bước 

(sol) Do2 re2 do2 sol do2 (re2-do2)

Hôm nay mẹ lên nương 

La la re la la 

Một mình em tới lớp. 

Re do fa fa sol

Hương rừng thơm đồi vắng

La sol la sol do2

Nước suối trong thầm thì 

La la fa re do

Cọ xòe ô che nắng 

Re do fa sol la 

Râm mát đường em đi. 

Sol la re fa fa

 

Trường của em be bé 

Sol sol do2 do2 re2

Nằm lặng giữa rừng cây 

Sol sol re2 sol-la do2(re2 do2)

Cô giáo em tre trẻ 

La do2 sol fa re

Dạy em hát rất hay. 

Do fa la do2 sol 

Chim đùa theo trong lá 

La sol la sol la-do2

Cá dưới khe thì thào 

La la fa re do

Hương rừng chen hương cốm 

Re do fa sol la

Em tới trường hương theo.

Sol fa re fa fa

Cảm âm sáo trúc bài Đi Học, bản cảm âm hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức, Xin cảm ơn các bạn