Cảm âm Chiều Hạ Vàng – Bảo Yến

Cảm âm Chiều Hạ Vàng – Bảo Yến

Em hát đi ru mây hạ về

Mi2 fa2 mi2 do2 do2 la la

Hạ trắng lang thang miên man tình buồn

Sol# do2 si si la la mi mi

Giòng sông này lá hát trên cây

Mi la re la do2 si si

Mây trôi trôi chim ngủ đồi nhớ

Si si si si do2 la mi2 

Em hát đi lênh đênh giọt buồn

Mi2 fa2 mi2 do2 do2 la la

Hoài mãi trong ta bơ vơ chiều về

Sol# do2 si si la la mi mi

Dòng sông này nhớ mãi em ca

Mi la re la do2 si si

Nhìn hạ về cây lá rụng buồn

Si si si re2 mi2 do2 la

Em hát đi ru ngủ giấc chiều nay

La2 si2 la2 mi2 fa2 do2 la la2

Mây bay bay mơ tiếng ca trên đồi

Sol2 sol2 sol2 sol2 la2 sol2 fa2 mi2

Chiều hạ về nhớ áng mây trôi

Mi mi mi la do2 si si

Lá trên cây hong con nắng mơ màng

Mi2 re2 do2 si si re2 si la 

Ta lắng nghe ngu ngơ hạ về

Mi2 fa2 mi2 do2 do2 la la

Hạ trắng bơ vơ ru em lời buồn

Sol# do2 si si la la mi mi

Chiều mây vàng nhớ tiếng em ca

Mi la re la do2 si si

Mây lang thang trong nắng hanh vàng

Re2 re2 re2 re2 mi2 do2 la 

Viết một bình luận