Cảm Âm Cuộc Vui Cô Đơn – Lê Bảo Bình

Cảm Âm Cuộc Vui Cô Đơn - Lê Bảo Bình

 

Cảm Âm Cuộc Vui Cô Đơn – Lê Bảo Bình

Đô2 đô2 la Si si la sol
La si si La sol rê mi
Đô2 la đô2 Đô2 đô2 rê2 rê2
Si la sol Sol sol rê Rê mi la

Đô2 đô2 đô2 La si la sol
Si si si La sol rê mi
Đô2 đô2 đô2 La si la sol
Si la sol Sol sol rê Rê mi la…

La2 sol2 la2 Sol2 sol2 mi2 rê2
Sol2 sol2 sol2 Sol2 mi2 rê2 mi2
La2 sol2 la2 Sol2 sol2 mi2 rê2
Rê2 mi2 sol2 Sol2 si2 sol2 la2

La2 sol2 la2 Sol2 sol2 mi2 rê2
Rê2 mi2 sol2 Sol2 mi2 rê2 mi2
La2 sol2 la2 Sol2 sol2 mi2 rê2
Rê2 mi2 sol2 Sol2 sol2 si2
Sol2 la2…

Theo sáo trúc vũ gia

Viết một bình luận