Cảm âm Đánh Mất Em – Quang Đăng Trần

Chỉ còn anh lang thang chốn cũ

Do fa sol sol sol la la

Lòng quặn đau nước mắt ướt nhoà

Re fa sol sol sol la re

Chẳng thể nào biết được, liệu mai sau có thể gặp lại nữa

Re fa sol la re, re fa sol la re do la

Chỉ muốn xoá quá khứ kia đi,

La do2 re2 re2 re2 do2 do2

 nhưng không dễ để có thể tập quên

la sol la la la sol re fa

Rồi cho đến cuối cùng,

Re fa sol la re

 chỉ biết ôm nỗi buồn lặng im

re fa sol la re fa sol

Vers 2:

Làm sao quên được hình bóng ấy

Do fa sol sol sol la la

Thời gian sao có thể xoá nhoà

Re fa sol sol sol la re

Người mà anh đã từng nguyện yêu thương để rồi vụt mất

Re fa sol la re, re fa sol la re do la

Vì đã chẳng cố gắng bên em

La do2 re2 re2 re2 do2 do2

Dành thời gian cho những thứ em chẳng cần

Sol la do2 do2 do2 do2 la re fa

Giờ đành phải chấp nhận nhìn em hạnh phúc ở bên ai

Re fa sol la re, re fa sol la do re fa

Chorus:

Để rồi khi đêm kéo về

La do2 fa2 sol2 la2 re2

Lòng anh não nề

 fa2 sol2 la2 re2

Một mình chỉ nghĩ những chuyện về em

Re2 fa2 sol2 sol2 la2 do2 re2 fa2

Chẳng thể nào nghĩ được

Re2 fa2 sol2 la2 re2

Vì sao để đánh mất được em

Re2 fa2 sol2 la2 do3 sol2 la2

Dù cho anh có phải chờ, anh có phải đợi

La do2 fa2 sol2 la2 re2, fa2 sol2 la2 re2

Thì anh cũng sẽ chỉ đợi mình em

Re2 fa2 sol2 sol2 la2 do2 re2 fa2

Thời gian quay trở lại,

Re2 fa2 sol2 la2 re2

 người anh yêu vẫn chỉ là em

Re2 fa2 sol2 la2 do2 re2 fa2

Viết một bình luận