Cảm âm Đời bể dâu (tình xưa nghĩa cũ 1)

Cảm âm sáo trúc đời bể dâu (tình xưa nghĩa cũ 1)

Sáo trúc tone đô hoặc sol trầm
 
Đời bể dâu ai biết sao ngày mai,
rê`, rê` la ,sol la’ sol rê` sol
Tình mới đây nhưng vội phai 
rề ,fa’ mi, rê ,đồ rê….
Đời phù du tay trắng hay sang giàu
la`, la` đô, rê’ mi rê, la sol`
Rồi sẽ đi về đâu
la ,đô’ sib ,la mi`, sol la

Người đi ta còn đây
lả` rê’ ,rê’ đô la` đô
Nhìn quanh thế gian đổi rời 
la` rê, mi’ rê, đô la` đố sol`
Trời đất vẫn ngàn năm
rề la’, la’ fa` sol
Hận làm chi tất cả rồi cũng đi 
rê` mi fa ,sol’ sol’..rề-fa’ mi

Tiền là giấy ta mất nhau vì đây
rê` ,rê` la ,sol la’ sol rê` sol
Đừng nói chi ân tinh xưa
rề, fa’ mi rê, đồ rê….
Người giàu sang quên mất khi cơ hàn 
la`, la` đô, là rê mi’ rê la sol`
Tình nghĩa thắm sâu vùi mau 
la, đô’ sib la mi` sol la

Lòng quặn đau thế nhân xa rồi 
la`, la` rê, mi’ rê ,la sol`
Sao nỡ quên khi xưa ta nổi trôi.
mi ,sol’ mi ,rê đồ rê…

Cảm âm Đời bể dâu (tình xưa nghĩa cũ 1), bản cảm âm hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức, Xin cảm ơn các bạn