Cảm âm Đừng Hỏi Em – Don’t Ask Me – Tone A4

Loading...

Cảm âm Đừng Hỏi Em – Don’t Ask Me – Tone A4

Đừng hỏi em vì sao, tình yêu ta úa màu
mi đô si sol la mi si đô rê si
Đừng trách em vì sao, giấc mơ tàn mau
mi đô si sol la la sol rê mi
Đừng hỏi em vì sao, ngày đôi ta bắt đầu
mi đô si sol la mi si đô rê si
Một chiếc hôn nồng sâu đã đưa ta về đâu
mi đô si sol-la si si la sol mi-sol la

Mình đã yêu nhau thật lâu
la la sol mi rê mi
Mình hứa với nhau những điều
la la sol mi rê-mi rê
Em vẫn không thể quên lá thư nằm trên gối
rê mi rê đô rê mi rê đô rê mi
Dòng viết yêu thương từ anh là những xót xa trong em
la la sol mi rê mi la la sol mi rê-mi rê
Anh nỡ đi thật xa để em lại ngủ yên
rê mi rê đô rê si la sol mi-sol la

Đừng hỏi em giờ sao, giờ em như thế nào
mi đô si sol la mi si đô rê si
Đừng cố va vào nhau, nỗi đau ngày nào
mi đô si sol la la sol rê mi
Đừng trách em vì sao, lặng im trong nỗi sầu
mi đô si sol la mi si đô rê si
Mình có vui gì đâu nếu ta không còn nhau
mi đô si sol-la si si la sol mi-sol la
Ngày tháng trôi qua thật mau
la la sol mi rê mi
Giờ chúng ta cũng xa nhau
la la sol mi rê-mi rê
Em vẫn không thể tin lúc em đọc thư ấy
rê mi rê đô rê mi rê đô rê mi
Dòng viết yêu thương từ anh là những xót xa trong em
la la sol mi rê mi la la sol mi rê-mi rê
Anh nỡ đi thật xa để em lại ngủ yên
rê mi rê đô rê si la sol mi-sol la
Đừng hỏi em vì sao, đừng trách em vì sao

Mình có vui gì đâu nếu ta không còn nhau

Đừng hỏi em vì sao, hãy hỏi anh làm sao

Nếu có quay về đến lúc nào anh lại xa

Cảm âm Đừng Hỏi Em – Don’t Ask Me – Tone A4, bản cảm âm được viết và chia sẻ cho các bạn yêu sáo cùng nhau thưởng thức, xin cảm ơn đã ghé thăm

Loading...