Cảm âm Hẹn một mai - Cảm âm sáo trúc hay nhất

Cảm âm Hẹn một mai – Cảm âm sáo trúc hay nhất

Cảm âm Hẹn một mai – Cảm âm sáo trúc hay nhất

Cảm âm Hẹn một mai - Cảm âm sáo trúc hay nhất
Cảm âm Hẹn một mai – Cảm âm sáo trúc hay nhất
Cảm âm sáo trúc: Hẹn một mai – Bùi Anh Tuấn
Có con đường nào bước qua, ta đến mang em món quà
La Fa Rê Rê La Sol Fa Sol Fa Fa Mi Đô
Hẹn hò yêu thương ta say đến già
Đô Rê Mi Fa Mi Mi Sol Đô
Nắng mưa là chuyện nắng mưa ai biết con tim đã vừa
La Fa Rê Rê La Sol Fa Sol Fa Fa Mi Đô
Chạm đến hạnh phúc hay mà chưa
Đô Sib Sib La Sib La Sol Fa
Vô tình là cơn gió mang yêu thương đến gần anh
Fa Mi Fa Đô2 Rê2 Đô2 Đô2 Đô2 Đô2 Fa Fa
Giữ gìn là trọng trách đôi vai anh thêm sức mạnh
Fa Mi Fa Đô2 Rê2 Đô2 Đô2 Đô2 Đô2 Rê2 La
Tin tưởng là lời hứa sau bao lâu vẫn tìm nhau
Fa Mi Fa Đô2 Rê2 Đô2 Đô2 Đô2 Đô2 Fa Sol
Anh chẳng hứa sẽ sang giàu
Fa Mi Đô2 Sib La Fa
Chỉ hứa yêu dài lâu
Rê Đô2 Sib Fa Sol
Lỡ mai rời xa ai biết được
La Sol Fa Rê2 Mi2 Fa2 Đô2
Chợt biến mất hay vội lạc những nốt yêu thương
La Đô2 Đô2 Sib Fa Fa Sol Sib La La
Mất nhau ngoài kia không với kịp
La Sol Fa Rê2 Mi2 Fa2 Đô2
Về ánh hoàng hôn nơi có đôi tim cùng nhịp
La Đô2 La Sib La Sol Sol Fa Fa

Viết một bình luận