Cảm âm Nếu Ngày Ấy – Cover Sáo Trúc 

Loading...

Nếu Ngày Ấy – Cover Sáo Trúc
Mình sử dụng sáo G4# ( Beat gốc)
Cảm âm

D2 Sib2 S L L, L L F M D2 D2
R Sib D2 Sib L Sib2 L F, Sib Sib L D2 S F
S L L S L S L D2 M2 R2 D2 L D2- R2
R Sib D2 R2 M2 F2, F2 F2 D2 F2 S2 S2
M2 R2 D2 M2-F2, Sib D2 S F L
R2 M2 F2 F2 S2 M2 R2 D2, R2 L2 S2 R2 S2 S2

ĐK:
S2 F2 S2 F2 D2 F2 S2 F2 S2 F2 S2 L2 F2
F2 F2 R2 R2, D2 F2 R2 R2, D2 D2 F2 F2, R2 D2 S2 S2

 

Nguồn: https://www.camamviet.com/cam-am-neu-ngay-ay-soobin-hoang-son/

Loading...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *