Cảm âm Ngồi Hát Cho Đỡ Buồn

Cảm âm Ngồi Hát Cho Đỡ Buồn

Ở đây là đâu 

 

Fa# la fa# la

 

Cớ gì tôi buồn rầu 

 

Fa# re mi re re

 

Chờ ai thật lâu 

 

Fa# la fa# la

 

Có gì sai từ đầu 

 

Fa# re mi re re

 

Chuyện đang xảy ra là gì 

 

La si la si la fa#

 

Làm tôi buồn thêm nữa đi 

 

La si la si re si

 

Giờ tiếp tục hay rút lui hay là lặng im. 

 

La si la si re si la fa# re mi
 

 

[Verse 2:] 
Nhìn tôi mà xem Fa# la fa# la

 

Có gì vui ở đời 

 

Fa# re mi re re

 

Phải chăng là em 

 

Fa# la fa# la

 

Khiến lòng tôi rụng rời 

 

Fa# re mi re re

 

Nhờ em mà tôi u sầu 

 

La si la si la fa#

 

Nhờ em mà tôi biết đau 

 

La si la si re si

 

Chờ xem tình yêu bấy lâu sẽ đi về đâu. 
La si la si re si la fa# re mi

 

[Chorus:] 
À ơi à ơi chẳng biết nói gì La si la si re re mi re mi fa# re mi re la

 

Thời gian trôi đi thêm làm chi

 

La si si si re si re 

 

Ngày mai chia ly thôi thì 

 

La si si si re si

 

À ơi à ơi ngồi hát đỡ buồn 

 

La si la si re, re mi re mi fa#, re mi re la

 

Vì em trong tôi thương càng thương 

 

La si si si re si re

 

Làm tôi đàn buồn tang tình tang í a 

 

La si si si re mi re

 

À ơi à ơi ả ơi 
À ơi à ơi ả ơi.

Cảm âm sáo trúc Ngồi Hát Cho Đỡ Buồn, bản cảm âm hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức, Xin cảm ơn các bạn