Cảm âm Người Ở Đừng Về 

Loading...

Cảm âm Người Ở Đừng Về 

 

Rế đô rế són lá són lá, lá són mí lá són lá són
 Lá són đố lá lá són mí rế són mí rế đô.

 

Mí rế són mí rế rế rế đô la la đô rế són mí rế đô rế són
La son la són rế rế đô son, đô son đô rế mí són mí rế đô
 Đô rế mí mí rế són mí rế đô
Rế đô rế són lá són lá, lá són mí lá són lá són
Lá són đố lá lá són mí rế són mí rế đô
Mí rế són mí rế rế rế đô la la đô rế són mí rế đô rế són
La son la són rế rế đô son, đô son la son mi son la đô
 Đố rế mí mí rế són mí rế đố
Són lá đố, són lá són mí rế đô
 
Chúc các bạn thành công !

Cảm âm Người Ở Đừng Về , bản cảm âm hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức, Xin cảm ơn các bạn

Loading...