Cảm âm Sương trắng Miền quê ngoại – sáo la trầm A4

SƯƠNG TRẮNG MIỀN QUÊ NGOẠI – sáo la trầm A4
============
La la re2 re2 re2 fa2 mi2 re2
re2 fa2 re2 do2 do2 re2 la la
La la sol re2 do2 do2 sol-la re2,
fa2 sol2 la2 la re2 mi2
La la re2 re2 re2 fa2 mi2 re2
re2 fa2 re2 do2 do2 re2 la la
fa sol fa re fa fa re sol
Son fa sol la la mi la re2 re2
Re2 la2 sol2 re2 re2 la re2 la
La fa sol re la do2 do2 la do2 la re2
La sol fa2 re2 mi2
re2 re2 la2 fa2 re2 re2 re2 la re2 sol
La sol-fa la re sol do2 do2 la do2 la re2
La sol la fa2 fa2 re2
La la re2 re2 re2 fa2 mi2 re2
re2 fa2 re2 do2 do2 re2 la la
La la sol re2 do2 do2 sol-la re2
fa2 sol2 la2 la re2 mi2
La la re2 re2 re2 fa2 mi2 re2
re2 fa2 re2 do2 do2 re2 la la
fa sol fa re re fa re sol
Sol fa sol la la mi la re2 re2
re2 re2 la2 fa2 re2 re2 re2 la re2 sol
La sol-fa la re sol do2 do2 la do2 la re2
La sol la fa2 fa2 re2
La la re2 re2 re2 fa2 mi2 re2
re2 fa2 re2 do2 do2 re2 la la
La la sol re2 do2 do2 sol-la re2
fa2 sol2 la2 la re2 mi2
La la re2 re2 re2 fa2 mi2 re2
re2 fa2 re2 do2 do2 re2 la la
fa sol fa re re fa re sol
Sol fa sol la la mi la re2 re2
fa sol fa re re fa re sol
Sol fa sol la la mi la re2 re2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảm âm Sương trắng Miền quê ngoại
Bài hát: Sương Trắng Miền Quê Ngoại – Hương Ngọc Vân 
Lội bùn dơ băng lau lách xuyên đêm 
Sương trắng rơi vai tôi buốt lạnh mềm 
Chim muôn buồn rủ nhau bay về đâu 
Ngẩn ngơ lũ vượn gọi nhau 
Nào những khi ôm thép súng tê tay 
Đắm mắt theo bao hư ảo thở dài 
Nơi chốn xa cuộc đời mẹ quản gánh 
Em còn khều sáng ánh đèn từ sương mai 
[ĐK:] 
Mẹ biết ơ bây giờ con ngồi phố nhỏ 
Gió hẹn mưa thề một khi con về quê ngoại xưa 
Để mẹ nhắn lời thăm. 
Đường làng cũ năm nào khi con còn bé nhỏ 
Theo mẹ đến trường giờ đây con đường xưa còn đó 
Tóc liễu vờn gió ru buồn 
Bận hành quân nên chắc khó thăm nhau 
Nhưng có nhau như hơi thở vào đời 
Tóc em còn cỏ thơm hương cỏ may 
Để anh nói chuyện ngày mai. 
Bạn bè anh theo lớp tuổi ra đi 
*** đứa thân nghe tin chẳng trở về 
Xin có em nguyện cầu cho đời anh 
Đá mềm chân cứng để mẹ còn tương lai

Viết một bình luận