Cảm âm TA CHẲNG CÒN AI

Ngày anh ra đi mang theo trái tim ai bao buồn đau
la MI MI MI FA# SOL LA SOL FA# MI RE MI

Bỏ đi rất xa nơi quê nhà có người hờn ghen đôi ta
la DO MI SOL RE si sol la si sol mi sol la la

Để em nơi đây cô đơn với nỗi đau riêng mình em
la MI MI MI FA# SOL LA SOL FA# MI RE MI

Chẳng còn ai xót thương duyên tình của đôi mình ngày sau anh ơi.
la la DO MI SOL RE si sol la si sol mi sol la la

Ai đã từng khóc vì yêu
SOL LA MI SI SOL LA

Xin hãy yêu nhau thật nhiều
SOL LA SOL LA SOL SOL FA MI

(Xin hãy yêu nhau thật nhiều)
SOL LA SOL LA SOL SOL FA MI

Những ai được chết vì yêu
LA SOL MI SI SOL LA
Là đang sống trong tình yêu
MI SOL LA SOL RE MI

(Đang sống trong tình yêu nhưng đã mất đi người yêu)
SOL LA SOL RE MI SOL LA SOL RE MI

Khi con tim ai trót trao ai tiếng yêu đầu
DO3 DO3 DO3 DO3 RE 3 DO3 SI LA SOL MI

Xin đừng đem nỗi xót xa gieo sầu trên yêu thương
LA SOL LA DO3 RE3 SI LA SOL LA LA LA

(Chớ đem xót xa gieo sầu trên yêu thương)
DO3 SI DO3 SI LA SOL LA LA

Cô đơn anh đi để nơi đây em vẫn ngồi
DO3 DO3 DO3 DO3 RE 3 DO3 SI LA SOL MI

Vẫn chời anh mang dấu yêu xóa dừng bao chua cay
LA SOL LA DO3 RE3 SI LA SOL LA LA LA

(Anh mang dấu yêu xóa dừng bao chua cay)
DO3 SI DO3 SI LA SOL LA LA