CẢM ÂM WAY BACK HOME – SHAUN SÁO SOL

Loading...

CẢM ÂM WAY BACK HOME

 

CẢM ÂM WAY BACK HOME – SHAUN
SÁO SOL

Fa fa fa re2 do2, fa la sol sol sol fa lax
Fa fa fa re2 do2 fa la sol sol sol fa fax
Re2 mi2 fa2 fa2 fa2 la2 re2 do2x
Sol sol do2 lax
Fa fa fa re2 do2 fa la sol sol sol fa fa_d1
La la la la, la la, sol solx
Fa fa sol, sol la sol fa rex
La la la la la sol solx
Fa fa sol, sol la sol fa rex
La la la la la, do2 do2-re2x
Fa sol sol sol la la (sol fa mi re do)x
Fa la sol fa fa fa fa sol solx
Fa la sol fa fa fa fa sol rex
Do do do fa fa fa sol solx
Fa fa fa do2, la sol fa fax
Fa re2 mi2 fa2 la solx
Fa do2 la sol fa lax
Fa fa, fa (sol-fa)_dk
Fa fa fa re2 do2, fa la sol sol sol fa lax
Fa fa fa re2 do2 fa la sol sol sol fa fax
Re2 mi2 fa2 fa2 fa2 la2 re2 do2x
Sol sol do2 lax
Fa fa fa re2 do2 fa la sol sol sol fa fa_d2
Re la sol fa fa fa fa sol solx
Fa la sol fa fa sol rex
Do do fa fa fa fa sol solx
Fa fa fa do2 la sol fa fax
Fa re2 mi2 fa2 la (la-sol)x
Fa do2 la sol fa fa (sol-la)x
Fa fa, fa (sol-fa)_dk
Fa fa fa re2 do2, fa la sol sol sol fa lax
Fa fa fa re2 do2 fa la sol sol sol fa fax
Re2 mi2 fa2 fa2 fa2 la2 re2 do2x
Sol sol do2 lax
Fa fa fa re2 do2 fa la sol sol sol fa fa_doancuoi
Fa fa fa sol fa, fa re do solx
Fa fa fa fa fa sol fa,fa re do sol fax
Fa la sol fa sol dox
La la do2 re2 fa sol2 fa2x
Re2 mi2 fa2 fa2 fa2 la2 re2 do2x
Sol sol do2 lax
Fa fa fa re2 do2, fa la sol sol sol fa lax
Fa fa fa re2 do2 fa la sol sol sol fa fax
Re2 mi2 fa2 fa2 fa2 la2 re2 do2x
Sol sol do2 lax
Fa fa fa re2 do2 fa la sol sol sol fa fax

 

CẢM ÂM WAY BACK HOME – SHAUN SÁO SOL, cảm âm hay được sưu tầm trên mạng qua fanpage của bạn sâu kiu , rất cảm ơn bạn đã chia sẻ

Loading...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *