Cảm âm Yêu là Tha Thứ

Mi Mi Sol…Rê Rê Sol
Đô Đô Rê Mi…Đô Rê La Sol
La La La Si …Đố2
Sol Sol Sol Đố2…Sol Mi Fa… Solla La…Sol Sol sol Rế2 Rế2
Là Là Là Sì Đô2 Rê2 Sì Sòl
Fà Fà Sòl Là Sì Đô Sòl… Fà Mì
Là Là Là Sì Đô2 Rê2 Đ2ô Sì Đô2 Mi2
Là Là Là Sì Đô2 Rê2 Đ2ô Sì Đô2 Mi2
Điệp khúc:
Sòl Đô2 Rê2-do2 Mi2 Sòl…Mi2 Fa2 Mi2 Đo2 Rê2 Sòl…
Sì Đô2 Rê2 Sì Đô2 Mì…Đô2 Sì Là Sòl Sì Rê Sì
Sì Đô2 Rê2 Sì Đô2 Mì…Đô2 Sì Là Sòl Sì Rê Sì
Rê2 Mi2 Fa2-Mi2 Mi2 Đô2 Đô2 Rê2 Mi2 Rê2

Sòl Đô2 Rê2 Mi2 Sòl…Mi2 Fa2 Mi2 Đô2 Rê2 Sòl…
Sì Đô2 Rê2 Sì Đô2 Mì…Đô2 Sì Là Sòl laSì Rê2 Sì
Sòl Là Mi2 Rê2…Sì Là Sòl Sòl Rê2 Đô2
Rê2 Mi2 Fa2 Mi2 Đô2 Đô2 Sì Đô2 Đô2
—-
Cảm âm Sáo Sol trầm G4

La-la-do2….sol-sol-do2,,,
Fa-fa-sol-la-fa-sol-re2-do2
Re2-re2-re2-mi2-fa2..
Do2-do2-do2-fa2-do2-la-sib-re2-re2
Do2-do2-do2-sol2-sol2
[x2]
Re2-re2-re2-mi2-fa2-sol2-mi2-do2
Sib-sib-sib-do2-re2-fa2-do2-sib-la,,
Re2-re2-re2-mi2-fa2-sol2-fa2-mi2-fa2-la2-…sol2-fa2,,
Fa2-fa2-fa2-sol2-la2-la2-sol2~~~~~~~~~~

Do2-fa2-sol2-la2-do2
La2-sib2-la2-fa2-sol2-do2
Mi2-fa2-sol2-mi2-fa2-la
Fa2-mi2-re2-do2-mi2-sol2-mi2
Do2-re2-la2-sol2,,-mi2-re2-do2-do2-sol2-fa2
fa2-(sol2>la2)-sib2-fa2-fa2-sol2-la2-sol2

Do2-fa2-sol2-la2-do2
La2-sib2-la2-fa2-sol2-do2
Mi2-fa2-sol2-mi2-fa2-la
Fa2-mi2-re2-do2-mi2-sol2-mi2
Do2-re2-la2-sol2,,-mi2-re2-do2-do2-sol2-fa2
Fa2-(sol2>la2)-sib2-fa2-fa2-mi2-fa2-fa2


————–
Nguồn : sưu tầm

Trong kí ức anh khi ấy
La La Đô2, Sol Sol Đô2
Lần đầu gặp gỡ làm tim nhớ nhung
Fa Fa Sol La Fa Sol Rê2 Đô2
Rồi từng ngày trôi qua
Rê2 Rê2 Rê2 Mi2 Fa2
Trong thâm tâm bỗng chốc nhận ra ấm áp, tràn về mỗi lúc
Đô2 Đô2 Đô2 Fa2 Đô2 La Sib Rê2 Rê2 Đô2 Đô2 Đô2 Sol2 Sol2
Khi em đến, ngày hôm ấy
La La Đô2, Sol Sol Đô2
Một người đang đứng, gần ngay kế bên
Fa Fa Sol La Fa Sol Rê2 Đô2
Vội cầm bàn tay em
Rê2 Rê2 Rê2 Mi2 Fa2
Lối đi nhanh trước mắt của anh lúc đấy
Đô2 Đô2 Đô2 Fa2 Đô2 La Sib Rê2 Rê2
Mờ dần rồi biến mất
Đô2 Đô2 Đô2 Sol2 Sol2
Rồi nhiều lần khi anh thấy em cười
Rê2 Rê2 Rê2 Mi2 Fa2 Sol2 Mi2 Đô2
Nhiều lần nước mắt rơi xuống ướt nhòa
Sibb Sibb Sibb Đô2 Rê2 Fa2 Đô2 Sibb La
Dặn lòng mạnh mẽ đi kế bên và muốn nói, u um
Rê2 Rê2 Rê2 Mi2 Fa2 Sol2 Fa2 Mi2 Fa2 La2, Sol2 Fa2
“Đừng buồn một người không nhớ đến ta”
Fa2 Fa2 Fa2 Sol2 La2 La2 Sol2
[ĐK]:

Tình yêu như món quà
Đô2 Fa2 Sol2 La2 Đô2
Khi có nhau đừng quên là
La2 Sib2 La2 Fa2 Sol2 Đô2
Từng vui khóc cùng nhau mà
Mi2 Fa2 Sol2 Mi2 Fa2 La
Cớ sao ta vội muốn cách xa?
Fa2 Mi2 Rê2 Đô2 Mi2 Sol2 Mi2
Tình yêu vỡ tan, cứ quay đầu lại phía sau
Đô2 Rê2 La2 Sol2, Mi2 Rê2 Đô2 Đô2 Sol2 Fa2
Xem ai đã đang kề cạnh ta lúc đau?
Fa2 Sol2-La2 Sib2 Fa2 Fa2 Sol2 La2 Sol2
Tình yêu sao khác thường
Đô2 Fa2 Sol2 La2 Đô2
Đôi lúc ta thật kiên cường
La2 Sib2 La2 Fa2 Sol2 Đô2
Nhiều người trách mình điên cuồng
Mi2 Fa2 Sol2 Mi2 Fa2 La
Cứ lao theo dù không lối ra
Fa2 Mi2 Rê2 Đô2 Mi2 Sol2 Mi2
Một khi đã yêu, trái tim bằng lòng thứ tha
Đô2 Rê2 La2 Sol2, Mi2 Rê2 Đô2 Đô2 Sol2 Fa2
Cho quá khứ hai ta, từng đi qua
Fa2 Sol2-La2 Sib2 Fa2 Fa2 Mi2 Fa2 Fa2

Cảm âm sáo trúc Yêu là Tha Thứ, bản cảm âm hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức, Xin cảm ơn các bạn

Viết một bình luận