Cảm âm sáo trúc bài Giọt lệ đài trang bản chuẩn full lời

 

Cảm âm sáo trúc bài Giọt lệ đài trang bản chuẩn full lời

GIỌT LỆ ĐÀI TRANG
Sáng tác: Châu Kỳ

 

(Boléro)

 

L R2, R2 M2 L L S, R S S F R2 Sib L
Ngày [Dm] xưa ai lá ngọc cành [Gm] vàng, ngày [C] xưa ai quyền quý cao [F] sang

M2 F2 M2 D2 R2 M2, M2 D2 L L M L R2 M2
[A7] Em chính em ngày xưa đó ước xây đời lên tột đỉnh nhân gian

L R2, R2 M2 L L S, R S S F R2 Sib L
Ngày [Dm] xưa ai tiếng nhạc cung [Gm] đàn, ngày [C] xưa anh nghệ sĩ lang [F] thang

M2 F2 M2 D2 R2 M2, M2 D2 L L M S L R2
[A7] Tôi chính tôi ngày xưa đó cũng đèo bòng mơ người đẹp lầu [Dm] hoa.
R2 R2 F2 F2 D2 R2, L R2 R2 L S, S F S S L 
[Dm] Rồi một hôm tôi gặp nàng
Đem tiếng hát cung [Gm] đàn với [F] niềm yêu lai [Dm] láng.

M2 M2 M2 S2 R2 D2, R2 M2 M2 Sib L L M L D2 R2 M2
[C] Nhưng than ôi quá bẽ [A7] bàng
Bao [Gm] tiếng hát cung [A7] đàn người chẳng màng còn chê chán.
R2 R2 F2 F2 D2 R2, L R2 R2 L S, S F S S L 
[Dm] Nhìn đời thấy lắm phũ phàng
Mượn tiếng hát cung [Gm] đàn, với [F] niềm đau dĩ [Dm] vãng
[C] Nhưng bao giông tố lan [A7] tràn

M2 M2 M2 S2 R2 D2, R2 M2 M2 Sib L S F S L F R
Lên [Gm] gác tía huy [A7] hoàng xiêu đổ theo nước mắt [Dm] nàng
Còn [Dm] đâu đâu lá ngọc cành [Gm] vàng, còn [C] đâu đâu quyền quý cao [F] sang
[A7] Em chính em ngày xưa đó, dến bây giờ phiêu bạt giữa trần gian
Ðời [Dm] tôi vẫn tiếng nhạc cung [Gm] đàn, đời [C] tôi vẫn nghệ sĩ thênh [F] thang
[A7] Em, em nhớ xưa rồi em khóc tôi thoáng buồn thương dòng lệ đài [Dm] trang.

Viết một bình luận