Cảm âm sáo trúc bài Mùa đông không lạnh bản chuẩn

Loading...

Cảm âm sáo trúc bài Mùa đông không lạnh bản chuẩn

Sáng tác: Nguyễn Văn Cung

(Slow)

L S L S F S D2 D2

[F] Anh gặp em giữa trời [C] đông buốt giá

L S F F L S D R
Mắt ta [Bb] nhìn tựa đã [C] quen từ [Dm] lâu

L S L S F S D2 S
[F] Em cười tươi như mặt [C] trời cuối đông

F S L S L D2 R2
Nụ cười [Am] đó, làm sao anh [Dm] quên.

R2 F2 R2 D2 L D2
[Dm] Ta cách xa muôn trùng [Am] mây

S L D2 L S F D2 L
Từng dòng [C] thư gởi kèm nỗi nhớ [F] thương

R2 F2 M2 M2 R2 M2
[Dm] Anh nhớ em đêm từng [C] đêm

D2 R2 M2 F2 M2 M2 F2 R2
Lòng thầm [Am] mong thấy em trong phút [Dm] giây.

L D2 R2 R2 R2 R2 M2 F2 R2 M2 R2 D2
Ngày gặp [Dm] em, đi bên em không nói được [C] câu gì

S L D2 D2 L D2 R2 D2 R2 L
Ngồi kề [Am] em sao mùa đông thấy không giá [F] lạnh

L D2 R2 R2 R2 R2 M2 F2 R2 M2 R2 D2
Ngày gặp [Dm] em sương đêm rơi gió rét từng [C] cơn lạnh lùng

D2 L D2 R2 M2 D2 L S L R2
Sao lòng [Am] anh thấy ấm nồng cuộc tình đầu [Dm] tiên

L D2 R2 R2 R2 R2 M2 F2 R2 M2 R2 M2
Giờ chia [Dm] ly em quay đi che giấu bờ [C] mi lệ rơi

D2 D2 D2 R2 M2 R2 D2 S L
Ta xa [Am] nhau mong đến một ngày gặp [F] lại

L D2 R2 R2 R2 R2 M2 F2 L2 S2 S2 F2 S2
Giờ chia [Dm] ly anh xa em nhưng sẽ nhớ [C] em người ơi

L2 S2 F2 S2 F2 M2 R2 D2 R2
Trái tim [Bb] anh, trái tim [C] em không rời [Dm] xa.

Loading...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *