Cảm âm Vì Đó Là Em – Quang Dũng ( bản chuẩn full lời)

Loading...

Cảm âm Vì Đó Là Em – Quang Dũng

Không cần biết em là ai
Do1 sol0 re1# re1 do1 re1
Không cần biết em từ đâu 
Re1 sol0 fa1 re1# re1 re1#
Không cần biết em ngày sau
Fa1 do1 sol1# sol1 fa1 sol1
Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng
Do2 do2 do2 do2 do2 sib1 fa fa1
Ta yêu em qua đông tàn ngày tận
Sib1 sib1 sib1 sib1 sib1 fa1 re1 re1#
Yêu em như yêu vùng trời mênh mông.
Sol1# sol1# sol1 sol1 re1 fa1 sol1 sol1

Không cần biết đêm dài sâu
Do1 sol0 re1# re1 do1 re1
Không cần biết bao gầy hao
Re1 sol0 fa1 re1# re1 re1#
Ta ngồi đếm tên thời gian
Fa1 do1 sol1# sol1 fa1 sol1
Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi
Do2 do2 do2 do2 do2 sib1 fa fa1
Như xa xôi nay quay về gần gụi
Sib1 sib1 sib1 sib1 sib1 fa1 re1 re1#
Yêu em khi chỉ biết đó là em.
Fa1 fa1 fa1 re1 sol1 sol1 si0 do1

Đk:Để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần
Re1# re1# re1# do2 do2 do2 do2 sib1 sol1# sol1#
Để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn
Fa1 fa1 fa1 re2 re2 re2# re2 do2 sib1 do2
Một ngày lại đến trái tim ta dại cuồng
Sol1 sol1 sol1 do2 do2 sib1 sib1 sol1# sol1#
Rồi từng chiều đến mang nỗi buồn vô biên.
Fa1 fa1 fa1 re2 re2 re2# sib1 do2 do2

Cho dù biết em rồi đi
Do1 sol0 re1# re1 do1 re1
Cho dù biết không chờ chi
Re1 sol0 fa1 re1# re1 re1#
Nhưng lòng vẫn nghe cuồng si
Fa1 do1 sol1# sol1 fa1 sol1
Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận
Do2 do2 do2 do2 do2 sib1 fa fa1
Ta yêu em chưa bao giờ một lần
Sib1 sib1 sib1 sib1 sib1 fa1 re1 re1#
Yêu em vì chỉ biết đó là em.
Fa1 fa1 re1 re1 sol1 sol1 si0 do1

Loading...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *