Sheet nhạc bài Ai Hỏi Tên Anh

Có ai biết không em yêu người [C] lính
Mỗi đêm giấc [F] mơ nhắc nhớ tên [C] anh
Bóng anh thiết [Dm] tha luôn ở trong [G7] tim
Muốn [C] hỏi khi anh buồn [F] nhớ 
Ôm súng thay em được [G7] không?
Biết sao nói khi em yêu người [C] lính
Tháng năm chiến [F] chin gian khổ xa [C] xôi
Mỗi khi đã [Dm] yêu không phải cao [G7] sang
Em [C] chỉ yêu anh là [F] lính 
Lính [G7] luôn đa tình đáng [C] yêu [F][C]
ĐK: Em thương sao là [F] thương mắt anh sáng [C] ngời
Thương da anh sạm [F] nắng thương tóc xanh vương bụi [Dm] đời
Em thương sao là [F] thương thương áo xanh núi [C] rừng
Thương ba lô nặng [Dm] trĩu thay người [G7] yêu trong đêm [C] trường [F][C]
Lính đem chữ yêu viết lên cuộc [C] sống
Lính yêu núi [F] sông yêu cả giai [C] nhân
Lắm khi có [Dm] ai muốn hỏi tên [G7] anh
Em bảo anh tên là [F] “Lính” 
Lính [G7] luôn đa tình đáng [C] yêu

Viết một bình luận