Sheet nhạc bài Áo đỏ mặt trời ghen

[G] Những tương giờ trưa em đã [D] ngủ
Giữa đất [G] này anh qua lại làm [D] thơ
Nhưng em [Am] đó như [Em] mây hồng bay [Bm] lạc
Giết thênh [Em] thang xa [A7] khuất cuối hồn [D7] anh
Một mặt [G] trời mà thế gian còn không kham [D] nổi
Sao môi em [G] hồng áo đỏ khổ người [D] thêm
Chân luống [C] cuống như [Am] say làm sao anh đi [D] nổi
Mất mặt [Bm] trời áo đỏ mặt trời [G] ghen
Này em ơi anh [E7] chia không gian để [Am] nhớ
Chia thời [D] gian mong [Em] tránh mối tình [D] đau
Nhưng anh [C] quên sắp xếp tháng ngày [Bm] dài
Nên chốn [Am] này gặp [A7] gỡ giữa ban [D] trưa
Ngẩn mặt [G] lên anh [Em] xin một vầng mây [Am] tới
Anh xin [D] mây vây [Em] kín mặt trời [D] kia
Cho em [C] tôi tan loãng như tơ [G] trời
Làm tinh [C] tú không [Am] làm người áo [D] đỏ
Cho vũ [Am] trụ một [D7] mặt trời mà [G] thôi 

Viết một bình luận