Sheet nhạc bài Chôm chôm lý qua phà

Anh đi xuống Tây [Dm] Đô qua Bắc hôm [Gm] nao 
Vui mua ký chôm [C] chôm duyên dáng em [F] trao 
Chôm chôm [Dm] ngọt như là tiếng [F] rao 
Anh ăn [Dm] vào nghe nhiều xuyến [Gm] xao 
Thương con [C] phà Mỹ Thuận làm [A7] sao.
Cô em bán chôm [Dm] chôm nhan sắc hoa [Gm] khôi 
Anh đây vốn đơn [C] côi nên muốn quen [F] thôi 
Chôm chôm [Dm] ngọt mơ tình lứa [F] đôi 
Câu em [Dm] mời tươi hồng cánh [Gm] môi 
Lên con [A7] phà Mỹ Thuận mà [Dm] vui.
Tuy bên [Dm] ngoài e ấp mắc cỡ 
Nhưng trong [Gm] lòng như đã gắng bó 
Chôm chôm [Dm] mùa sao chín nỗi [F] nhớ 
Anh cau [C] trầu cho nàng làm [Dm] dâu.
Bao năm tháng bôn [Dm] ba nay ghé thăm [Gm] em 
Sao không thấy chôm [C] chôm em gái xưa [F] quen 
Anh đi [Dm] tìm có người báo [F] tin 
Chôm chôm [Dm] vườn bây giờ vắng [Gm] tênh 
Em qua [A7] phà theo chồng qua về [Dm] dinh. 

Viết một bình luận