Sheet nhạc bài Con thuyền không bến

Đêm nay thu [A7] sang cùng heo [Dm] may
Đêm nay sương [Gm] lam mờ chân mây [Dm] 
Thuyền ai lờ [F] lững trôi xuôi [Dm] dòng 
Như nhớ thương [C] ai chùng tơ [Dm] lòng
Trong cây hơi [A7] thu cùng heo [Dm] may
Vi vu qua [Gm] muôn cành mơ say [Dm]
Miền xa lời [F] gió vang thông [Dm] ngàn
Ai oán thương [C] ai tàn mơ [Dm] màng
[Dm] Lướt theo chiều [Bb] gió
Một con thuyền, theo trăng [Dm] trong
Trôi trên sông [Bb]Thương nước chảy đôi [Dm] dòng
[Dm] Biết đâu bờ [Bb] bến 
Thuyền ơi thuyền trôi nơi [Dm] đâu
Trên con sông [F] thương
Nào ai biết nông [Dm] sâu 
Nhớ khi chiều [Dm] sương cùng ai trắc [Bb] ẩn tấm lòng [Dm]
Biết bao buồn thương thuyền [Bb] mơ buồn trôi xuôi [Dm] dòng 
Bến mơ dù thiết [Gm] tha thuyền [A7] ơi đừng chờ [Dm] mong
[Dm] Ánh trăng mờ [Bb] chiếu một con thuyền trong đêm [Dm] thâu
Trên sông bao [Bb] la thuyền mơ [F] bến nơi [Dm] đâu

Viết một bình luận