Sheet nhạc bài Ly rượu mừng

Ngày [F] xuân nâng chén ta chúc nơi [C] nơi 
Mừng anh nông [Gm] phu vui [C9] lúa thơm [F] hơi 
Người [Am] thương gia lợi [Dm] tức 
Người [Gm] công nhân ấm no 
[Am] Thoát ly đời [G] gian lao nghèo [C] khó. [C7]
[F] á [Am] a [Bb] a [Am] a 
[Dm] Nhấp chén đầy [C] vơi 
Chúc [C7] người người [F] vui 
[F] á [Am] a [Bb] a [Am] a 
[Gm] Muôn lòng xao [C7] xuyến duyên [F] đời. [C7]
[Dm] Rót thêm tràn đầy [Bb] chén quan [F] san 
[Dm] Chúc người binh [Bb] sĩ lên [F] đàng 
[Dm] Chiến đấu công [F] thành 
[A7] Sáng cuộc đời lành 
Mừng người vì nước quên thân [Dm] mình. [C7]
Kìa [F] nơi xa xa có [Am] bà mẹ già 
Từ [F] lâu mong con mắt [Am] vương lệ [Dm] nhòa 
[Gm] Chúc bà một sớm quê [C] hương 
[Dm] Bước con [Am] về hòa [Bbm] nỗi yêu [F] thương. [C7]
[F] á [Am] a [Bb] a [Am] a 
[Dm] Hát khúc hoan [C] ca thắm [C7] tươi đời [F] lính 
[F] á [Am] a [Bb] a [Am] a 
[Dm] Chúc mẹ hiền [C7] dứt u [F] tình. [C7]
Rượu hân [F] hoan mừng [Am] đôi uyên [Dm] ương [Bb]
Xây tổ [Gm] ấm trên [Am] cành yêu đương 
[C] Nào cạn [Gm] ly, [C7] mừng người nghệ [F] sĩ 
[Dm] Tiếng thi ca [Gm] nét chấm phá [F] tô thêm đời [Bb] mới.
Bạn [F] hỡi, vang [Am] lên 
Lời [Dm] ước thiêng liêng 
[F] Chúc non sông [Bb] hoà bình, hoà bình 
Ngày máu [Gm] xương thôi tuôn [C] rơi 
Ngày ấy [A7] quê hương yên [Dm] vui 
Đợi [Gm] anh về trong [C7] chén tình đầy [F] vơi. [C7]
[F] Nhấc [Am] cao [Bb] ly [Am] này 
[Dm] Hãy chúc ngày [C] mai sáng [C7] trời tự [F] do 
[F] Nước [Am] non [Bb] thanh [Am] bình 
[Gm] Muôn người hạnh [C7] phúc chan [F] hòa.
* [C7] Ước mơ hạnh [Bb] phúc nơi [C7] nơi 
[F] Hương thanh bình [Bb] dâng [C7] phơi [F] phới. 

1 bình luận về “Sheet nhạc bài Ly rượu mừng”

Viết một bình luận