Sheet nhạc bài Ngày đó chúng mình

Ngày [A] đó có em [D] đi nhẹ vào [E7] đời 
Và [A] đem theo trăng [E7] sao đến với [A] lời thơ nuối 
Ngày đó có anh [D] mơ lại mộng [E7] ngời 
Và se tơ kết [A] tóc giam em [D] vào lòng [A] thôi 
Ngày đôi ta [D] ca vui [E7] tiếng hát [A] với đường dài 
Ngâm [D] khẽ tiếng thơ [A] khơi mạch sầu [D] lơi [A]
Ngày đôi môi [D] đôi môi [E7] đã quyết [A] trói đời người 
Ôi [Dm] những cánh tay đan vòng tình [A] ái [Dm] (ớ ơ [E7] ờ) 
Ngày [A] đó có ta [D] mơ được trọn [E7] đời 
Tình [A] vươn vai lên [E7] khơi tới chín [A] trời mây khói 
Ngày đó có say [D] duyên vượt biển [E7] ngoài 
Trùng dương ơi giữ [A] kín cho lâu [D] đài tình [A] đôi.
Ngày [A] đó có em [D] ra khỏi đời [E7] rồi 
Và [A] mang theo trăng [E7] sao chết cuối [A] trời u tối 
Ngày đó có anh [D] mê mải tìm [E7] lời 
Tìm trong đêm rách [A] rưới cơn mơ [D] nào lẻ [A] loi
Ngày đôi ta [D] chôn vơi [E7] tiếng hát [A] đã lạc loài 
Chôn [D] kín tiếng thơ [A] rơi, ngậm ngùi [D] rơi [A] 
Ngày đôi môi [D] thương môi [E7] đã xé [A] nát nụ cuối 
Ôi [Dm] những cánh tay ngỡ ngàng tả [A] tơi [Dm] (ớ ơ [E7] ờ) 
Ngày [A] đó có bơ [D] vơ lạc về [E7] trời 
Tìm [A] trên mây xa [E7] khơi có áo [A] dài khăn cưới 
Ngày đó có kêu [D] lên gọi hồn [E7] người 
Trùng dương ơi có [A] xót xa cũng [D] hoài mà [A] thôi. 

Viết một bình luận