Sheet nhạc bài Những lời này cho em

Những lời này cho [Am] em 
Ta bỏ [D] ta chưa nửa cuộc [Am] tình 
Thay đam [Em] mê thể xác căng [G] đầy 
Nghiêng [Am] ngửa cho [F] dù hơn lần [C] nghe đắng [E7] cay 
Những lời này cho [Am] em
Ta hận [D] ta khi đối mặt [Am] đời 
Đêm đơn [Em] côi chợt thấy đêm [G] dài 
Tay [Am] bỏ tay [F] rồi nên lạc [E7] lõng đôi [Am] nơi. [Dm] [Am]
Từ đó đôi [Am] mình [D] buông xuôi tất [Am] cả [D] như hai kẻ [F] lạ 
Em [Am] gặp anh ngoảnh [Em] mặt, anh gặp anh gục đầu 
Khoảng [G] buồn dài hun [E7] hút đoạn buồn một lần [Am] qua. [D] [Am]
Những lời này cho [Am] em 
Ta đợi [D] ta khắc khoải nửa [Am] đời 
Thôi đam [Em] mê thể xác rã [G] rời 
Chết [Am] giữa đọa [F] đày khi tàn [E7] mộng em [Am] ơi.

Viết một bình luận