Sheet nhạc bài Quán nửa khuya

1. Quán nửa [Am] khuya đèn mờ theo hơi [C] khói
Trút tâm tư vào đêm vắng canh [F] dài
Quãng đời [G] tôi tàu đêm vắng không [Am] người vẫn lặng [E7] trôi.

Tôi là [Am] người tha [F] hương đi bốn [Am] phương
Anh là [F] người quân [G] nhân vui gió [Dm] sương
Câu chuyện tâm tình vui theo khói [Am] bay tay cầm [E7] tay.

2. Nói bạn [Am] nghe từ khi say viễn [C] xứ
Gót chân in ngàn muôn lối sông [F] hồ
Áo sờn [G] vai tìm đôi mắt u [Am] hoài bóng hình [E7] ai.

Hoa nào [Am] mà không [F] phôi pha sắc [Am] hương
Ân tình [F] nào mà [G] không gây vấn vương
Lê đôi [F] gót trên khắp chốn ngàn [E7] phương để tìm [Am] thương.

ĐK:
Dĩ [A] vãng tìm đâu [F#m] thấy
Như bóng mây [D] chiều đang lững lờ theo gió [A] bay
Cố xóa tình xưa [F#m] ấy
Ngân tiếng tơ [A] chùng để tìm [C#m] quên hương đắng [E] cay.

Muốn [A] nhắn nhủ thời [F#m] gian
Ai mãi phong [D] trần để đi tìm hương cố [A] nhân
Áo trắng màu sương [F#m] gió
Ngưng gót xuôi [A] ngược để [E7] tìm về nơi bến [A] mơ.

3. Quán nửa [Am] khuya bạn tôi chia tay [C] nhé
Nhớ nhau chăng là mỗi lúc đêm [F] về
Xiết chặt [G] tay để ghi [F] phút phân [Am] kỳ tiễn người [E7] đi.

Sa trường [Am] anh lại [F] đi vui gió [Am] sương
Sông hồ [F] gợi trong [G] tôi bao luyến thương
Tôi ghi [F] nhớ giây phút ấy nào [E7] nguôi bạn đường [Am] ơi. 

Viết một bình luận