Tổng hợp cảm âm nhạc cách mạng hay nhất, ý nghĩa nhất

Tổng hợp cảm âm nhạc cách mạng hay nhất, ý nghĩa nhất

1, Cảm âm chiếc gậy Trường Sơn

sol-la la la la sol do2 sol la la
re sol sol re sol do2 sol la la
fa sol sol sol fa fa sol sol-fa re
re fa fa re fa re do2 la-sol la
la do2 do2 la do2 re2 re2
sol do2 la sol sol fa do2 fa sol
mi-mi sol do sol mi mi re do do re mi sol mi re do re
do2 re2 re2 mi-re do2 re la do2 re2 re2
re2 mi2 re2 do2 la si la sol la
la si la sol fa sol la la
la do2 re la sol la re re
la do2 re la sol la do2 la-do2-la
do2 mi2 mi2 mi2 sol re2 do2 re2 la re2-do2 re2
sol la# la# la# do2 si la sol
la re fa la la
do2 la do2 la sol fa sol
la re2 fa la la
do2 re do2 la sol fa sol
vững vàng hơn dãy trường sơn
do2 la do2 mi2 re2 do2 re2

2, Cảm âm sáo trúc chào em cô gái lam hồng

Re2 Re2 Re2 Re2 Đô2 La Đô2 La
Xe ta bon trên những dặm đường
Sol La La Re2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Re2 Mi2 La Re2
giữa làng quê ta băng qua bao suối đèo, đồi nương
Rê2 Mi2 Mi2 Fa2 Rê2 La Rê2
(mà) xe ta bon ra chiến trường.
La Re2 Re2 Mi2 Re2 La
Chào em cô gái Lam Hồng
Re2 La Mi2 Re2 La Re2
giữa tiếng bom gào đạn dội
Re2 La La La La Sol La Sol
Vẫn nghe vang vang câu hò trên đường
Re2 Sol La Re2 Re2 Re2
Niềm vui lớn toả lan trên quê ta
Fa2 Fa2 Re2 La Fa2 Fa2 Fa2 Fa2
Đi thông đường để chuyến xe ta băng băng qua.
Re2 Re2 Sol2, Fa2 Sol2 Fa2 Re2
Hồng Lĩnh ơi! đỉnh cao mây vờn.
Do2 Do2 Mi2 Do2 Re2 Mi2 La
đã cùng em từng đêm thức trọn
La La La Sol Fa La Sol
nối tiếp những mạch đường quê nhà.
Re Re Re La La Sol La
Đường rộn ràng những chuyến xe qua
La La Re2 Re2 Re2 La
Tình nghĩa quê em sáng tỏ
Fa2 Sol2 Fa2 Mi2 Re2
như ánh trăng đêm rằm
Do2-Re2 Sol2 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Sol2 La Re2
Tiền phương tay lái mang tình em đảm đang.,
Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Re2 Re2 Fa2 Fa2 Fa2 Re2
Xe ta bon bon đi trên đường lòng vui như mở hội
La Do2 Do2 Do2 Do2 Do2 Do2 La Re2 La La Sol
Đường quê em êm êm đưa như thoi dệt bao tâm tình
Re Re Re Re La Do2 La Fa Sol Sol Fa Re
Lững lờ đèn giặc dõi lửa soi để em đi thông đường
Re Re Re Re La Do2 La
Kìa gà rừng vẳng gáy cuối nương
La Fa La La La Re2, Mi2 Fa2 Mi2 Re2 Mi2 La Re2
vượt đèo Ngang nào bạn ơi Tay lái ta dồn lên lời ca.
Re2 Sol2 La2, Sol2 La2 Sol2 Re2
Hỡi cô gái, trên đất Lam Hồng
Mi2 Do2 Re2 Mi2, Do2 Re2 Mi2 La
mỗi dặm xe qua lòng em thấu tỏ
Re2 Fa2 Sol2 Fa2 Sol2 Fa2 Re2
Dù xe anh chạy đêm chạy ngày
La Re2 Do2 La Do2 Re2
cũng chẳng bằng tình nghĩa em
Do2 La Re2 Re2 Re2
vì miền Nam yêu thương
Fa2 Mi2 Re2 La Sol2 Sol2 Sol2 Sol2
Đi thông đường để những chuyến xe qua
Re2 Fa2 Sol2 La2, La2 La2 Sol2 La2
Hòa chung tay lái, em đã góp công
La2 Sol2 Re2 Sol2 Fa2 Re2
ngày đêm trên tuyến đường.
La Sol Re2 Sol Fa Re2, La Sol Re2 Sol Fa Re2
Hỡi la là hỡi là… Hỡi la là hỡi là.

 

3, Cảm âm bài cô gái mở đường

La Đố đồ Fa, Đô Đô rế rế….
Fá fá rê rê-đô là đô-rế đô-sòn….
sòn la la, la-đố đố rề fa…
fa-son rề đồ, đồ fa son Đố đố….
Rê Fá-rê rê fá, rê đồ rê, đô là-đô-rế-đô-sòn….
Fà son son lá son–fa… fà đố la, son lá-son fa-rề…..
Rê Rê Rê-đô là, đô đô mi-rề Đô-Rế….
đô đô đô rế, rế đô là-đô-rế-đô-sòn…
sòn la la, la la-đố rề fa..
sòn la đố la son fà rề Rế Rê-đô-rê….
la đố la sòn-la đố fa-rề….
la đố la sòn-la mí….. Són fa-rề….

 

4, Cảm âm Tình ca tây bắc

Sol Đố Rế Mí Sól Lá Mí Mí Rế Mí Rế Đố La
Sol Sol La Mi Rê Mi Sol La Đố Mí Rế Đố Rế
Mí Mí Sól Lá Mí Rế Đố La La La Sol La Sol
Sol Sol La Rê Sol Sól Mí Rế Đố La Đố
Sól Mí Mí Sól Lá
Mí Rế Mí Sól Mí Rế Mí
Mí Rế Đố Rê Mí Rê Đố La Đố La Sol La
Mí Rế Đố La Mí
Sól Lá Mí Sól Lá, Mí Sól Sól Lá Sól Mí Rế
Đố La Đố La Sol, Mí Rế Mí Sól La…(Luyến)……Sol
ĐK :
Sol Sol La Sol La Đố, Mí Rế Đố, Đố La Sol
Sól Lá Sól Sól, Sól Lá Mi Rê Mi Sól Mi
Rế Rế Đố Rế Mí Rế Đố La Sol La Sol
Sol Sol La Sol Rê Sol Sól Mi Rê Đô La Đố
Sol Sol La Sol La Đố, Mí Rế Đố, Đố La Sol
Sól Lá Sól Sól, Sól Lá Mi Rê Mi Sól Mi
Rế Rế Đố Rế Mí Rế Đố La Sol La Sol
Sol Sol La Sol Rê Sol Sól Mi Rê Đô La Đô.

Viết một bình luận